This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Обучение - ползване на котки и пикел

 • mountaineering-course-one-day
 • mountaineering-course-one-day
 • mountaineering-course-one-day
 • mountaineering-course-one-day
 • mountaineering-course-one-day
 • mountaineering-course-one-day
Витоша
Обучението е изцяло с практична насоченост.
Зимната планина се характеризира със своите специфични особености, които крият опасности и изискват съответната подготовка и внимание. Необходимо е да сме добре подготвени физически и организационно, за да се насладим на преживяването.
Ако желаете да практикувате планинарство и през зимния сезон е необходимо да придобиете базови познания относно специализираната екипировка за придвижване при зимни условия, ориентиране, зимна маркировка, опасности и как да минимизираме риска, как да подберем и организираме нашия зимен преход или изкачване, правилното обличане и хранене също са неизменна част от подготовката ви.
👉Целите на обучението са да ви запознаем с:
 • Зимно оборудване и екипировка, ползване на котки и пикел
 • Основни изисквания към безопасността при движение в зимни условия
 • Специфики при подготовка на прехода; Избор на маршрут
 • Техника на движение в дълбок сняг( ако снежната обстановка го позволи)
 • Техника на движение по фирн и лед⛏️
 • Самозадържане с пикел
 • Специфики при подготовка на зимния преход;
 • Избор на маршрут
 • Зимни биваци. Защо, кога и как?

Сподели:

Условия за Анулиране:

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Туристът дължи неустойка както следва:

 • 20 или повече дни преди началото на програмата - Без неустойка
 • Между 19 и 14 дни преди началото на програмата - 30% от цената
 • Между 13 и 7 дни преди началото на програмата - 60% от цената
 • По-малко от 3 дни преди началото на програмата - 100% от цената
Важно:
 • При промяна на метеорологичните условия по време на започнала програма или други непредвидени ситуации, водачът може да промени маршрут или предложи друг алтернативен вариант на участниците с цел тяхната безопасност
 • Ако поради лоша прогноза преди началото на програмата организаторът не реализира пътуването, 100% от сумата на участниците се възстановява.
 • За да вземат участие в програмата участниците трябва да са в добро физическо здраве, да нямат заболявания и травми, за които да не са уведомили организатора
 • Ако минималният брой участници не може да бъде събран, организаторът ще уведоми записалите се участници до 7 дни преди датата на събитието
 • Отстъпки не се комбинират