This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Банкова Сметка

Банкови сметки на Епик Турс ЕООД:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Банков код: UBBSBGSF
Сметка в лева: BG84UBBS81551014689140

Всички плащания се извършват в лева. Заплащането на избраната от Вас екскурзия може да стане само по банков път на сметката на туроператора.

Моля, не заплащайте екскурзия преди да са ви потвърдени местата.