This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Банкова Сметка

Банкови сметки на Епик Турс ЕООД:

KBC Банк България (Райфайзен Банк)
Банков код: RZBBBGSF
Сметка в лева: BG86RZBB91551014689140

Всички плащания се извършват в лева. Заплащането на избраната от Вас екскурзия може да стане само по банков път на сметката на туроператора.

Моля, не заплащайте екскурзия преди да са ви потвърдени местата.