This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Детски лагер - Диволандия в Родопите

 • kids-camp-rhodope-mountain
 • kids-camp-rhodope-mountain
Rhodope
Подари незабравима седмица на детето си, в която ще играе и учи от и в природата. Ще обогатим ума му с практични знания за биоразнообразието, природното и културното богатство на района, откривайки ги с всяка стъпка от завладяващите ежедневни преходи. Ще го снабдим с ценни умения как:
✅ да общува и работи в екип
✅ да управлява каяк и съп борд
✅ да подбира и подрежда личната си екипировка и туристическата си раница за преход
✅ да се движи безопасно и грижовно в планината – за себе си, за другите в групата и за горските обитатели
✅ да построява бивак
✅ да изработи сувенир от естествени материали.
✅ Всеки от дните ще наблюдаваме гората и водата и техните обитатели, както и ще изследваме пещера.
✅ Ще търсим различни видове диворастящи цветя и билки.
✅ Ще наблюдаваме поведението на птиците с бинокъл, някои от тях много редки видове.
✅ Ще прекосяваме водите на язовира на каяк, ще спортуваме и играем свободно и ще пресътворим събрани горски материали в спомен за любимите хора.

Място на провеждане- язовир Батак/ Западни Родопи

Share on:

Cancellation Policy:

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

The tourist owes a penalty as follows:

 • 20 or more days before tour start: - No penalty
 • Between 19 and 14 days before tour start: - 30% from the price
 • Between 13 and 7 days before tour start: - 60% from the price
 • Less than 3 days before tour start: - 100% from the price
Important:
 • In the event of a change in weather conditions during the tour or other unforeseen situations, the guide may change the route or offer another alternative option to the participants for their safety
 • If the program cannot happen due to bad weather forecast, the organizer will refund 100% of the price to the participants
 • In order to take part in the tour, you must be in good physical health and condition, and notify the organizer in case you have any illnesses or injuries
 • If the number of participants is less than the minimum and the program will not happen, the organizer will notify all registered participants up to 7 days before the event
 • Discounts cannot be combined