This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Детски лагер - Диволандия в Родопите

 • kids-camp-rhodope-mountain
 • kids-camp-rhodope-mountain
Родопи
Подари незабравима седмица на детето си, в която ще играе и учи от и в природата. Ще обогатим ума му с практични знания за биоразнообразието, природното и културното богатство на района, откривайки ги с всяка стъпка от завладяващите ежедневни преходи. Ще го снабдим с ценни умения как:
✅ да общува и работи в екип
✅ да управлява каяк и съп борд
✅ да подбира и подрежда личната си екипировка и туристическата си раница за преход
✅ да се движи безопасно и грижовно в планината – за себе си, за другите в групата и за горските обитатели
✅ да построява бивак
✅ да изработи сувенир от естествени материали.
✅ Всеки от дните ще наблюдаваме гората и водата и техните обитатели, както и ще изследваме пещера.
✅ Ще търсим различни видове диворастящи цветя и билки.
✅ Ще наблюдаваме поведението на птиците с бинокъл, някои от тях много редки видове.
✅ Ще прекосяваме водите на язовира на каяк, ще спортуваме и играем свободно и ще пресътворим събрани горски материали в спомен за любимите хора.

Място на провеждане- язовир Батак/ Западни Родопи

Сподели:

Условия за Анулиране:

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Туристът дължи неустойка както следва:

 • 20 или повече дни преди началото на програмата - Без неустойка
 • Между 19 и 14 дни преди началото на програмата - 30% от цената
 • Между 13 и 7 дни преди началото на програмата - 60% от цената
 • По-малко от 3 дни преди началото на програмата - 100% от цената
Важно:
 • При промяна на метеорологичните условия по време на започнала програма или други непредвидени ситуации, водачът може да промени маршрут или предложи друг алтернативен вариант на участниците с цел тяхната безопасност
 • Ако поради лоша прогноза преди началото на програмата организаторът не реализира пътуването, 100% от сумата на участниците се възстановява.
 • За да вземат участие в програмата участниците трябва да са в добро физическо здраве, да нямат заболявания и травми, за които да не са уведомили организатора
 • Ако минималният брой участници не може да бъде събран, организаторът ще уведоми записалите се участници до 7 дни преди датата на събитието
 • Отстъпки не се комбинират