This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Лавинна безопастност - интро

 • course-avalanche-safety
 • course-avalanche-safety
България

Зимната планина може да бъде красива, но и много опасна. Това налага да обърнем особено внимание на нашите познания за безопасно придвижване при зимни условия.

Еднодневното обучение по лавинна безопасност е насочено към всички желаещи да осъществяват зимни пешеходни или ски преходи. ИНТРО курса е въведение  в обучението ви по лавинна безопасност, има за цела да ви даде базисни умения и познания, които вие в последствие да усъвършенствате в следващите по задълбочени курсове.

Това е обучение е основно с  практическа насоченост.

Придвижването в планината може да става със снегоходки или туринг ски, като участниците се движат в група от и до сборния пункт. Ако нямате снегоходки , обърнете се към нас. Ако разполагате вече със ски туринг екипировка може да участвате с нея.

Обучението се води от инструктор планинаски спасител.

Акценти на Програмата
 • Действия при лавинен инцидент
 • Оценка и анализ на лавинната опастност
 • Снежен профил
 • Работа със специализирана екипировка (индивидуален лавинен уред, лавинна сонда, лавинна лопата)
 • Търсене, сондиране, изкопаване (начини и методи)
 • Видове тестове за анализ и оценка на снега

Сподели:

Условия за Анулиране:

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Туристът дължи неустойка както следва:

 • 20 или повече дни преди началото на програмата - Без неустойка
 • Между 19 и 14 дни преди началото на програмата - 30% от цената
 • Между 13 и 7 дни преди началото на програмата - 60% от цената
 • По-малко от 3 дни преди началото на програмата - 100% от цената
Важно:
 • При промяна на метеорологичните условия по време на започнала програма или други непредвидени ситуации, водачът може да промени маршрут или предложи друг алтернативен вариант на участниците с цел тяхната безопасност
 • Ако поради лоша прогноза преди началото на програмата организаторът не реализира пътуването, 100% от сумата на участниците се възстановява.
 • За да вземат участие в програмата участниците трябва да са в добро физическо здраве, да нямат заболявания и травми, за които да не са уведомили организатора
 • Ако минималният брой участници не може да бъде събран, организаторът ще уведоми записалите се участници до 7 дни преди датата на събитието
 • Отстъпки не се комбинират