This website uses cookies to enhance your browsing experience and provide personalized content. By continuing to use our site, you agree to the use of cookies. Learn more about our privacy policy .

Курс по катерене на скали - усъвършенстване

 • rock-climbing-course-intermediate
 • rock-climbing-course-intermediate
България
от
средно напреднали

Курсът е логично продължение на катеренето в зала.

Целта е да се надградят познанията по осигуряване и катерене,  изграждане на площадки, начини за екипиране и разекипиране на спортен маршрут и безопасно пускане на рапели.

Участниците трябва да имат навършени 18 години и планинска застраховка за периода на курса.

Тези, които разполагат със лична екипировка – въже, седалка, еспадрили, каска, примки, протриващо съоръжение и друг катерачен инвентар е препоръчително да си го носят.

Сподели:

Условия за Анулиране:

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

Туристът дължи неустойка както следва:

 • 20 или повече дни преди началото на програмата - Без неустойка
 • Между 19 и 14 дни преди началото на програмата - 30% от цената
 • Между 13 и 7 дни преди началото на програмата - 60% от цената
 • По-малко от 3 дни преди началото на програмата - 100% от цената
Важно:
 • При промяна на метеорологичните условия по време на започнала програма или други непредвидени ситуации, водачът може да промени маршрут или предложи друг алтернативен вариант на участниците с цел тяхната безопасност
 • Ако поради лоша прогноза преди началото на програмата организаторът не реализира пътуването, 100% от сумата на участниците се възстановява.
 • За да вземат участие в програмата участниците трябва да са в добро физическо здраве, да нямат заболявания и травми, за които да не са уведомили организатора
 • Ако минималният брой участници не може да бъде събран, организаторът ще уведоми записалите се участници до 7 дни преди датата на събитието
 • Отстъпки не се комбинират